01.09.2017 startet Dr. Salmana H.A.Rønning.

Ønsker du å bytte til henne kan du gå inn på:  https://helsenorge.no/min-helse/bytte-fastlege for å sjekke ledighet. 

OBS! Grunnet permisjon vil  Dr. Rønning ha en vikar; 

Dr. Joseph Malone frem til 31.12.2019.